Polityka prywatności MyLife

Dane osobowe i pliki "cookies"

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Operator - Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-099) przy ul. Canaletta 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315094, NIP 894-29-59-764, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 3. Dane osobowe otrzymane przez Operatora, w zakresie świadczenia usług fitness oraz usług pakietu medycznego, będą przekazywane Partnerom lub Partnerowi Medycznemu, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług objętych Programem.
 4. Operator jako administrator danych osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Operatora. Rejestr zbiorów prowadzony jest w formie papierowej.
 5. Dane osobowe przekazane do Operatora podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie MyLife danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia zawarcie Umowy MyLife lub Umowy o prowadzenie Konta.
 6. Każdy kto przekaże do Operatora swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 7. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 8. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 9. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, w związku ze świadczeniem innych usług objętych Programem lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa. Operator korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby funkcjonowania Strony Internetowej Portalu.
 10. Operator za wyraźną zgodą Użytkownika może przekazać dane osobowe Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku jeżeli Użytkownik dokonał wyboru płatności poprzez system płatności eCard.
 11. Operator za wyraźną zgodą Użytkownika może przekazać dane osobowe Użytkownika Partnerowi medycznemu w celu monitorowania jakości usług medycznych placówek Partnera medycznego poprzez badanie satysfakcji Użytkowników z usług świadczonych w placówkach Partnera medycznego
 12. Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Operatorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 13. Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Platformy, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 14. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 15. Operator stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. 1) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników
  2. 2) weryfikacji i rozwoju swojej oferty
  3. 3) statystycznym
 16. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy.